עגלת הקניות שלי:

0 פריטים 0.00 ₪
עגלת הקניות שלך ריקה עדיין

אתר אינטרנט זה (להלן: האתר) שמופעל ע"י טופרזול יבוא ושיווק הינו אתר מסחר אלקטרוני. התקנון רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ובכל זמן ע"י שיקול דעתה הבלעדי של טופרזול יבוא ושיווק. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באמצעות טופס מקוון באתר ו/או בטלפון ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין טופרזול יבוא ושיווק. כל שימוש באתר מהווה את הסכמתך לקבל את התקנון ולנהוג לפיו, לכן במידה שאינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. תמונות המוצרים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל. טופרזול יבוא ושיווק מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח ובפרטי כרטיס האשראי שלו מעבר לצורכי ביצוע המכירה שלשמה ניתנו הפרטים הללו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ללא קבלת אישור לכך מראש מעובדי טופרזול יבוא ושיווק המורשים לכך

ביצוע הזמנות ותשלום 
זכאות להשתמש באתר תהא לכל אדם שאינו קטין (מעל גיל 18), בעל חשבון בנק פעיל בישראל ובעל תא דואר אלקטרוני. קטין שהשתמש באתר - יראו את השימוש באתר כאילו קיבל אישור מהאפוטרופוס. במידה שימסור הלקוח פרטים לא נכונים או כוזבים אודותיו או אודות כרטיס האשראי, לרבות מספר כרטיס, תוקף כרטיס, ת.ז., כתובת או כל פרט אחר שלא יאפשר לטופרזול יבוא ושיווק לבצע את העסקה, אזי תראה טופרזול יבוא ושיווק בעסקה חסרת כל תוקף ולא תהיה מחוייבת כלפי הלקוח בשום תנאי ואף תהיה רשאית להגיש תביעה בגין הוצאות טיפול. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. העסקה תחשב כמושלמת וסופית רק לאחר קבלת התשלום או אישור החיוב ע"י חברת כרטיס האשראי. טרם מימוש תנאים אלו, אין כל התחייבות מצד טופרזול יבוא ושיווק לביצוע העסקה או לאספקת הסחורה, אולם במקרה של בעיות בחיוב כרטיס האשראי ייצור נציג טופרזול יבוא ושיווק קשר עם הלקוח לפי הפרטים שהלקוח סיפק

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות 
הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" ו/או "רכישה טלפונית" ו/או "עסקת אינטרנט". במקרה שרוכש יבצע "הכחשת עסקה" בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי, במידה ש טופרזול יבוא ושיווק תוכיח כי כן קיבל את המוצר לכתובת אותה ביקש לקבל ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיו טופרזול יבוא ושיווק או מי מטעמה רשאים לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק. במידה ומוצר התקבל בפועל אצל רוכש, אולם זה פנה בדרישה לחברת כרטיסי אשראי לביטול חיוב כרטיס האשראי בגין עסקה זאת מכל סיבה שהיא - הדבר לא יהווה הסכמה של טופרזול יבוא ושיווק  לביטול זה ותאפשר ל טופרזול יבוא ושיווק לדרוש ולתבוע את כספה באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר לרוכש יהפוך לשטר חוב שלו כלפי האתר. ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי טופרזול יבוא ושיווק שתהא מעבר לסכום רכישת הסחורה בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים

ביטול עסקה 
טופרזול יבוא ושיווק עושה את כל המאמצים האפשריים כדי לספק ללקוח מידע אמין ומעודכן באתר לגבי המוצרים. היה ונפלה טעות לגבי זמינות של מוצר מהמלאי או לגבי מחירו של המוצר, לרבות טעויות הקלדה או מחיר לא מעודכן, רשאית טופרזול יבוא ושיווק לבטל את העסקה. במקרה זה ייצור נציג טופרזול יבוא ושיווק קשר עם הלקוח ויודיע לו על ביטול העסקה ו/או יציע לו עסקה לפי התנאים המתוקנים והעדכניים. הלקוח רשאי לבטל עסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הסחורה או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שהסחורה תוחזר לטופרזול יבוא ושיווק כחדשה, לא נעשה בה שימוש ולא נפתחה אריזתה המקורית. כמו כן לא ניתן להחזיר מוצרים שיוצרו, נחתכו או הורכבו במיוחד לפי בקשת הלקוח. ביטול העסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע"י הלקוח, שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, רשאית טופרזול יבוא ושיווק לגבות דמי ביטול של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש (כולל דמי משלוח והוצאות אחרות שהן תוצאה של ביצוע העסקה) או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. על הלקוח חלה החובה לשלוח את המוצר חזרה לטופרזול יבוא ושיווק. במקרה של פגם בסחורה שנרכשה או במקרה שהסחורה שסופקה לא תואמת למפרט שהובטח ללקוח בעת ביצוע הרכישה רשאי הלקוח לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הסחורה או מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם. ביטול העסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע"י הלקוח, שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. על הלקוח להחזיר ל טופרזול יבוא ושיווק את הסחורה במצב חדש ככל האפשר במידת הסבירות באריזתה המקורית ומבלי שנגרם לה נזק משמעותי.האחריות להחזרה של מוצר מכל סיבה שהיא והעלות הכרוכה בהחזרת המוצר תחול על הלקוח.טופרזול יבוא ושיווק מצידה תיתן ללקוח זיכוי כספי לפי התעריף ששילם הלקוח על העסקה בניכוי דמי המשלוח של המוצר אל הלקוח. שים לב: במקרה שנגרמה לסחורה שהוחזרה ל טופרזול יבוא ושיווק נזק משמעותי אצל הלקוח (לרבות סחורה שכבר הייתה פגומה לפני שהתקבלה אצל הלקוח), רשאית טופרזול יבוא ושיווק לתבוע מהלקוח את הערך של הנזק שנגרם. במקרה שהסחורה הוחזרה בטענה שיש בה פגם ולאחר בדיקה של טופרזול יבוא ושיווק התברר שהיא תקינה והטעות היא בידי הלקוח (עקב שימוש לא נכון וכיו"ב), רשאית טופרזול יבוא ושיווק לתבוע את כל ההוצאות הקשורות להחזרה, לרבות דמי משלוח ועלות בדיקת תקינות הפריט.

מוסכם על הקונה כי דמי המשלוח מיועדים למשלוחים ואין החזר על דמי משלוח בשום אופן וזאת גם אם נפלה טעות בנוגע למוצר / או גם עם המוצר נמצא פגום.

אחריות למוצרים 
טופרזול יבוא ושיווק מתחייבת להעניק אחריות למוצרים במשך תקופת האחריות המצויינת באתר לגבי כל מוצר ומוצר לאחר רכישתו. לא תינתן אחריות למוצרים שנפגעו כתוצאה מתאונה, נפילה, שבירה, שימוש שהינו רשלני, מוטעה או נוגד את הוראות השימוש של המוצר. במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית, סכום התביעה כלפי טופרזול יבוא ושיווק לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על פי ערכו ביום התביעה

זמן אספקה 
שים לב: ימי שישי, שבתות, ערבי חג ויום ביצוע ההזמנה עצמו אינם נחשבים לימי עסקים. זמני אספקת המוצרים יחושבו החל מרגע אישור העסקה ע"י חברת האשראי או קבלת תשלום מזומן. טופרזול יבוא ושיווק לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה או אי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון או מפעולות איבה/טרור/מלחמה או שביתות או כל אירוע אחר שאינו בשליטתה של טופרזול יבוא ושיווק. טופרזול יבוא ושיווק תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לזמני האספקה שצויינו במודעת המוצר ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את הבעיות שתתעוררנה, וכן במקרים המתאימים תאפשר ללקוח אשר לא קיבל את המוצר לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטולזמן ההספקה למוצרים הנו בהתאם למפורסם במודעת המוצר.במידה והלקוח בוחר במשלוח באמצעות שליח , זמן ההספקה הוא לרוב עד 4 ימי עסקים עם זאת ייתכן ובמקרים בהם יש עומס עבודה אז זמן ההספקה ייתארך ובמצב זה על המזמין לעמוד בקשר מול הספק והספק יעשה את מרב המאמצים לתת מענה מהיר ולברר את מצב המשלוח ולעדכן את הלקוח במתרחש


תנאים כלליים 
ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי טופרזול יבוא ושיווק שתהא מעבר לסכום רכישת הסחורה בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה, אזי הרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת לטופרזול יבוא ושיווק כדי שזו תקבל החלטה ותתיר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה. טופרזול יבוא ושיווק או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז טופרזול יבוא ושיווק שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש

הגנת פרטיות: 

טופרזול יבוא ושיווק מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג' שלא ברשות הלקוח.

מידע על איסוף מוצר חשמלי ישן:

בהתאם להוראות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי התשע"ב 2012 , הנך זכאי/ת לאיסוף מוצר חשמלי דומה למוצר אותו רכשת במעמד הקבלה של המוצר אותו רכשת וזאת ללא תמורה או עלות פינוי. חשוב לבצע תיאום מראש על מנת שנוכל להערך לאיסוף המוצר - את התיאום ניתן לבצע דרך "צור קשר" שלהלן בתחתית האתר. להלן הנחיות לפינוי מוצר ישן: המוצר שמוחזר חייב להיות דומה במהותו בגודלו למוצר אותו רכשת., המוצר חייב להיות מנותק מחשמל / מים , שלם , נקי ממים ולכלוך . לא תתאפשר החזרה של מוצרים מזיקים.כמו כן ניתן לבקש איסוף סוללות ומצברים לצורך מחזור , בנוסף ניתן למסור סוללות ומצברים למחזור בתיאום מראש דרך צור קשר שלהלן

1